Ανάσα στο πρόβλημα της δωρεάς οργάνων επιχειρεί να δώσει το υπουργείο Υγείας, το οποίο προωθεί νομοσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο
ο καθένας από εμάς θα είναι δότης, εκτός και αν δηλώσει εγγράφως ότι δεν το επιθυμεί.

Όπως αναφέρει το προσχέδιο νόμου, από τούδε και στο εξής θα πραγματοποιείται η αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων από νεκρό ενήλικο, εφόσον δεν είχε εκφράσει την αντίθεση του, πράγμα που μπορεί να το πράξει (όσο ζει) με δήλωση στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.

Ο κάθε πολίτης θα προσφεύγει στον Οργανισμό και η σχετική δήλωση θα πρέπει να φέρει βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

Στην ουσία δηλαδή, αντιστρέφεται η κατάσταση, αφού μέχρι τώρα ο πολίτης έκανε δήλωση επιθυμίας και όχι άρνησης.

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις μεταμόσχευσης οργάνων από ζωντανό δότη, που αφορούν κυρίως τους νεφρούς, το ήπαρ και τον μυελό των οστών.

Στο νομοσχέδιο αυτό, η μεταμόσχευση θα επιτρέπεται μόνο ανάμεσα σε συζύγους, ζευγάρια που έχουν υπογράψει σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης και σε συγγενείς μέχρι 4ου βαθμού εξ αίματος και 2ου βαθμού εξ αγχιστείας.

Ειδική άδεια θα δίδεται σε ανθρώπους που έχουν προσωπική και συναισθηματική σχέση με τον ασθενή, όπου θα χορηγείται με δικαστική απόφαση και θα ελέγχεται η κατάσταση της ψυχικής υγείας του δότη.cosmo.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Labels

Copyright © 2012 Afroditaki's World / Template by : Urangkurai